ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัว


ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ พิกุล
ชื่อเล่น : ตาล
อายุ : 20 ปี
เกิดวันที่ วันจันทร์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542
สัญชาติ : ไทย
เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
ที่อยู่ปัจจุบัน :  บ้านเลขที่ 19 หมู่ 1 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170

เบอร์ติดต่อโทรศัพท์ 063-3866848
E-Mail : jutamas110542@gmail.com
งานอดิเรก : ดูหนัง ฟังเพลง 
คำคมประจำใจ : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยํู่ที่  : สถาบันการการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น